สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่างๆได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อ-สอบถาม

ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์

โทร. 02577 5100 ต่อ 1217

E-mail: sme@nimt.or.th